A importancia da ofimática no desenvolvemento laboral

Non cabe dúbida que co paso dos anos, os modelos de produción, os sistemas de especialización e distribución do traballo e a modernización dos equipos informáticos, transformaron por completo a concepción dos fluxos de traballo, áreas de responsabilidade e métodos de jerarquización e organización laboral. Actualmente, debido á pandemia mundial causada polo Covid-19, vémonos obrigados […]