A importancia da ofimática no desenvolvemento laboral

Compartir

Non cabe dúbida que co paso dos anos, os modelos de produción, os sistemas de especialización e distribución do traballo e a modernización dos equipos informáticos, transformaron por completo a concepción dos fluxos de traballo, áreas de responsabilidade e métodos de jerarquización e organización laboral. Actualmente, debido á pandemia mundial causada polo Covid-19, vémonos obrigados a implementar un método de traballo desde os nosos fogares para aqueles empregos que poidan desenvolverse simplemente con conexión telefónica e Internet.

Cando emerxeu a ofimática?

É por iso que cando, anteriormente, a mecanografía e a escritura a máquina era de especial relevancia para postos de traballo intermedios e de asesoría ou adxuntos a dirección, agora é fundamental que practicamente desde calquera posto de traballo, debido a que nos vemos suxeitos á relevancia de arquivar e almacenar informes, deseñar presentacións, representar gráficos, crear bases de datos e realizar cálculos matemáticos e estatísticos.

Vantaxes da ofimática: para que se utiliza

A gran maioría de documentos e arquivos que se han de presentar durante o transcurso do exercicio dunha empresa xa teñen o seu correspondente persoal nun arquivo dun programa ofimático. E ti? Saberías dicir cales son as vantaxes da ofimática?

  • Crear documentos de texto con imaxes, links, táboas e información adicional, gardando os estándares de numeración de páxinas, encabezados e pés de páxina, así como bibliografía e índices a través de Microsoft Word.
  • Desenvolver e deseñar presentacións de diapositivas utilizando o clásico sistema habitual do proxector, con vídeos, imaxes, sons, animacións e efectos de movemento que acheguen valor a unha mensaxe, a un obxectivo ou un proxecto que debamos expor ante unha determinada audiencia con Microsoft Power Point
  • Presentar arquivos modelo tipo facturas, orzamentos, evolucións e representacións gráficas, cálculos estatísticos en diferentes follas de cálculo grazas a Microsoft Excel.
  • Obter e traballar sobre bases de datos relacionadas entre si para organizar a información en diferentes campos a través dun programa como Microsoft Access.

E ante todo, terás toda a información en formato dixital, podendo envorcala en dispositivos de almacenamento extraíbles de todo tipo, enviándoa por correo electrónico ou mesmo traballando en liña con varios compañeiros do teu equipo con ferramentas como Microsoft Teams. Sen dúbida, a ofimática emerxeu para facilitarnos noso día a día no traballo, establecer un fluxo de comunicación a través dun mesmo sistema e á súa vez, permitirnos organizar as nosas tarefas de forma dixital.