I+D+I na industria alimentaria

I+D+I na industria alimentaria

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

25 horas

CATEGORÍA

Industria alimentaria

OBXECTIVOS

Analizar os posibles escenarios de implantación de novas tendencias e avances tecnolóxicos na industria alimentaria tendo en conta o marco normativo vixente. horas

CÓDIGO SEPE

INAD021PO

PROVEEDOR

GDoce

I+D+I na industria alimentaria
Analizar os posibles escenarios de implantación de novas tendencias e avances tecnolóxicos na industria alimentaria tendo en conta o marco normativo vixente.
1. Tendencias actuais no desenvolvemento de novos produtos alimentarios.

1.1. Procesos de elaboración.

1.2. Valores nutricionais.

1.3. Controis de laboratorio e seguridade alimentaria.

2. Presentacións de produto.

2.1. Formatos.

2.2. Envases.

3. Avances tecnolóxicos na cadea de fabricación alimentaria.

3.1. Equipos de procesado.

3.2. Equipos de conservación. Técnicas avanzadas de conservación e procesado

3.3. Equipos de envasado.

4. Aplicacións da biotecnoloxía alimentaria.

4.1. Desenvolvemento de novos aditivos. Ingredientes e aditivos alimentarios. Funcionalidade tecnolóxica

4.2. Os alimentos funcionais.

4.3. Os alimentos transxénicos.

5. Condicionantes normativos.

5.1. Regulación no emprego de aditivos alimentarios.

5.2. Regulación sobre materiais en contacto cos materiais.

5.3. Regulación sobre seguridade e hixiene alimentaria.