Promoción e Venda de Servizos Turísticos

Promoción e Venda de Servizos Turísticos

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

35 horas

CATEGORÍA

Turismo

OBXECTIVOS

Adquirir os fundamentos básicos para realizar a promoción, venda e comercialización de produtos e servizos turísticos, utilizando os programas informáticos de xestión de axencias de viaxes. horas

CÓDIGO SEPE

HOTT006PO

PROVEEDOR

GDoce

Promoción e Venda de Servizos Turísticos
Adquirir os fundamentos básicos para realizar a promoción, venda e comercialización de produtos e servizos turísticos, utilizando os programas informáticos de xestión de axencias de viaxes.
UNIDADE DIDÁCTICA 1. PRODUTOS, SERVIZOS E DESTINOS TURÍSTICOS.
O turismo e a estrutura do mercado turístico.
O aloxamento como compoñente do produto turístico.
O transporte como compoñente do servizo turístico.
Outros elementos e compoñentes das viaxes combinadas, excursións e traslados.
Principais destinos turísticos nacionais.
Principais destinos turísticos internacionais.
UNIDADE DIDÁCTICA 2. ASESORAMENTO, VENDA E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS.
A distribución turística.
A venda de aloxamento.
A venda de transporte.
A venda de viaxes combinadas.
Outras vendas e servizos das axencias de viaxes.
A mercadotecnia e a promoción de vendas nas entidades de distribución turística.
Internet como canle de distribución turística.
Páxinas web de distribución turística e portais turísticos.
UNIDADE DIDÁCTICA 3. XESTIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL.
Utilización de sistemas de distribución (GDS) e de aplicacións informáticas de xestión de axencia de viaxes.
– Os sistemas globais de distribución (GDS).
– A distribución turística en internet.
– Programas de vendas.
UNIDADE DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Ao CLIENTE EN HOSTALARÍA E TURISMO.
A comunicación aplicada á hostalaría e ao turismo.
Atención ao cliente en hostalaría e turismo.
A protección de consumidores e usuarios:
normativa aplicable en España e Unión Europea