Servizo de comidas en centros sanitarios e sociosanitarios

Servizo de comidas en centros sanitarios e sociosanitarios

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

100 horas

CATEGORÍA

Hostalaría e cociña

OBXECTIVOS

Adquirir os fundamentos e estratexias acerca das características e modos de actuación dos servizos de comidas dos centros sanitarios e socio-sanitarios. horas

CÓDIGO SEPE

HOTR029PO

PROVEEDOR

GDoce

Servizo de comidas en centros sanitarios e sociosanitarios
Adquirir os fundamentos e estratexias acerca das características e modos de actuación dos servizos de comidas dos centros sanitarios e socio-sanitarios.
1. O SERVIZO DE COMIDAS
1.1. Introdución.
1.2. Concepto de restauración colectiva.
1.3. A importancia do servizo de comidas.
1.4. A contaminación dos alimentos:


1.5. Normativa de hixiene alimentaria.
2. EMPRATADO DE COMIDAS
2.1. Introdución.
2.2. Sistemas de xestión de cociña.
2.3. A Cociña Central.
2.4. O empratado.
2.5. Elementos de apoio ao empratado.
3. MONTAXE DE MESAS EN COMEDOR
3.1 Características do comedor
3.2 O local, mobiliario e maquinaria
3.3 Mise en place:
organización e ordenación de ingredientes
3.4 Montaxe de mesas
4. O SERVIZO DE COMEDORES
4.1. Normas de protocolo
4.2 A carta
4.4 Mecánica do servizo
4.5 Tipos de servizo
5. MODALIDADES DO SERVIZO
5.1 O menú á carta
5.2 O menú concertado
5.3 O banquete
5.4 O servizo de almorzo
5.5 Buffet
5.6 Coctel
5.7 Cátering
5.8 Sistemas de autoservizo
5.9 Servizo de bebida