TERAPEUTA OCUPACIONAL
COGAMI

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PLAZO CERRADO

Desde el lunes 20 de noviembre todas las ofertas de empleo de Talentia Summit '23 ya están cerradas.

UBICACIÓN OFERTA

ROIS (A CORUÑA)

FECHA DE PUBLICACIÓN

2023-10-11

ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS

Grado universitario

EXPERIENCIA MÍNIMA

1 año

¿HAY POSIBILIDAD DE TELETRABAJO?

Presencial

COGAMI-jpg
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Vacantes: 1

COGAMI precisa incorporar a un TERAPEUTA OCUPACIONAL para o seu Centro de Día en Rois, A Coruña. A persoa seleccionada realizará, entre outras as seguintes funcións:


Participar no plan xeral de actividades do centro.
Realizar actividades auxiliares de psicomotricidade, linguaxe, dinámicas e rehabilitación persoal e social aos residentes.
Colaborar no seguimento ou a avaliación do proceso recuperador ou asistencial dos residentes do centro.
Participar nas áreas de ocio e tempo libre da persoa usuaria do centro.
Colaborar nas materias da súa competencia nos programas que se realicen de formación e información ás familias das persoas usuarias e as institucións.
En xeral, todas aquelas actividades non especificadas anteriormente que se lle pidan e que teñan relación co anterior.

Requisitos:

Diplomatura ou grao en Terapia ocupacional

Ofrécese cobertura de vacacións:

20/11/2023 ata 29/11/2023 e do 1/12/2023 ATA 15/12/2023 en horario de 10:
00 horas a 18:00 horas podendo ser este modificado según necesidades do centro. Apostamos pola igualdade nos postos de traballo e gustaríanos contribuír ao talento feminino. Se es unha persoa con iniciativa, che gusta traballar en equipo e compartes o noso espírito de valor social, estamos á túa espera! Valórase estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.
Estás aplicando a

TERAPEUTA OCUPACIONAL

COGAMI