TERAPEUTA OCUPACIONAL

COGAMI jpg 1

COGAMI precisa incorporar a un TERAPEUTA OCUPACIONAL para o seu Centro de Día en Rois, A Coruña. A persoa seleccionada realizará, entre outras as seguintes funcións: Participar no plan xeral de actividades do centro.Realizar actividades auxiliares de psicomotricidade, linguaxe, dinámicas e rehabilitación persoal e social aos residentes.Colaborar no seguimento ou a avaliación do proceso recuperador […]

FISIOTERAPEUTA

COGAMI jpg 1

Dende COGAMI seleccionamos un/unha FISIOTERAPEUTA para traballar nos centros de día que forman parte da rede de COGAMI. As principais funcións: -Impartir obradoiros grupais de xerontoximnasia a persoas adultas con algún tipo de dependencia (física ou psíquica)-Programa de marcha-Impartir obradoiros de psicomotricidade e rehabilitación funcional-Supervisión de sala para prevención de caídas-Valoración física das persoas usuarias […]

ENFERMEIROS/AS

COGAMI jpg 1

COGAMI precisa incorporar a unha persoa Titulada en Enfermería procedente da provincia de A Coruña para lar cobertura as necesidades que se presentes na rede de centros de día ou residencia de COGAMI. A persoa seleccionada realizará, entre outras, as seguintes funcións: – Vixiar e atender aos residentes, as súas necesidades xerais humanas e sanitarias, […]

TRABALLADOR/A SOCIAL

COGAMI jpg 1

COGAMI precisa incorporar a un/a TRABAJADOR/A SOCIAL para traballar nos centros de día que forman parte da rede de COGAMI. A persoa seleccionada realizará, entre outras as seguintes funcións: Atención directa ás persoas usuarias, impartir obradoiros grupais de diversa índole (estimulación cognitiva, ludoterapia, ergoterapia, prensa, etc), participación activa na planificación do cronograma mensual de actividades, […]

LOGOPEDA

COGAMI jpg 1

COGAMI precisa incorporar a unha/un LOGOPEDA para a rede de centros de día de COGAMI.A persoa seleccionada realizará, entre outras, as seguintes funcións: Avaliación logopédica a través de escalas estandarizadas.Realización de informes.Intervención nas alteracións das áreas do linguaxe, fala, cognición e alimentación.Orientación e asesoramento ás familias.Traballo interdisciplinario co resto do equipo. Requisitos: Grao en Logopedia […]

Teleoperador/a Servicios de Teleasistencia

GRUPO EULEN jpg 1

EULEN sociosanitarios, selecciona un/a Teleoperador/ a para su centro de Teleasistencia ¿Cuáles serán tus principales funciones?Recepción de alarmas y puesta en marcha de las medidas necesarias para garantizar que la ayuda solicitada por los usuarios/as de los servicios de teleasistencia sea recibida.Registro, grabación de datos y actualización de los expedientes de los usuarios/as del servicio […]

Fisioterapeuta – Centro Residencial DomusVi

DomusVi jpg 1

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas residentes mediante la rehabilitación integral de sus discapacidades fisiológicas transitorias o permanentes, brindando una atención óptima de acuerdo a las necesidades de cada persona.

Enfermero/a-DUE – Centro Residencial DomusVi

DomusVi jpg 1

La tarea esencial a llevar a cabo consiste en contribuir a lograr el mejor estado de salud y bienestar posible de los residentes, ejerciendo para ello una atención de enfermería oportuna, integral, personalizada, humanizada, continua y eficiente. Funciones: Realizar las valoraciones de cuidados de enfermería en los ingresos de usuarios y las valoraciones periódicas establecidas.Preparación […]

Enfermero/a

LIMPIEZAS SALGADO jpg 2

Limpieza Salgado selecciona para Residencia de Mayores en Santiago de Compostela personal de enfermería.

Gerocultor/a

LIMPIEZAS SALGADO jpg 2

Limpieza Salgado selecciona para Residencia de Mayores personal con formación gerocultor/a o equivalentes

Enfermera/o

CLECE jpg 2

Seleccionamos una/un Enfermera/o para nuestras Residencias de Oleiros y Vigo, imprescindible Diplomatura/Grado en Enfermería. Ofrecemos:Jornada Completa varias posibilidades de turnos y horarios

GEROCULTOR/A

CLECE jpg 2

Seleccionamos gerocultores/as para nuestras Residencias de Vigo y Oleiros. Imprescindible:Formación en atención sociosanitaria, auxiliar de enfermería, certificado de profesionalidad o similar.Disponibilidad inmediata. Turnos rotativos