Servizos de catering

Servizos de catering

Curso online por libre
PLAZAS AGOTADAS

Datas

Comezo do curso en modalidade online o 13/11/2023 até 13/02/2024

Duración

30 horas

CATEGORÍA

Hostalaría e cociña

OBXECTIVOS

Realizar o servizo de cátering utilizando as instalacións maquinaria e utensilios que conforman as dotacións básicas dos equipos correspondentes horas

CÓDIGO SEPE

HOTR063PO

PROVEEDOR

GDoce

Servizos de catering
Realizar o servizo de cátering utilizando as instalacións maquinaria e utensilios que conforman as dotacións básicas dos equipos correspondentes
UNIDADE DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E ARMADO DO SERVIZO DE CÁTERING.Fundamentos de planificación do servizo de cátering para eventos.A oferta.A comercialización.UNIDADE DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN.Organización do departamento de montaxe en instalacións de cátering.Materiais e equipos de montaxe en cátering.Maquinaria e equipos básicos.UNIDADE DIDÁCTICA 3. APROVISIONAMIENTOEconomato e adega.Control de almacén.UNIDADE DIDÁCTICA 4. MENUS.Elaboracións culinarias habituais nos servizos de cátering.Distintos tipos de menú para cada evento.UNIDADE DIDÁCTICA 5. BUFETES E MESAS TEMÁTICAS.Bufetes.Mesas temáticas.UNIDADE DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS E NOVAS TENDENCIAS NOS SERVIZOS DE CÁTERING PARA EVENTOS.Guarnicións e decoracións.Sobremesas.UNIDADE DIDÁCTICA 7. MANIPULACIÓN, TRASLADO E CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.Manipulación de alimentos.Traslado de alimentos: embalaxe e envasados.Espazos de conservación.UNIDADE DIDÁCTICA 8. RECEPCIÓN E LAVADO DOS SERVIZOS DE CÁTERING.Lavado do material de cátering.Seguridade e limpeza nas zonas de lavado en instalacións de cátering.