CEXTEC elabora un informe sobre a xestión do talento

Compartir

CEXTEC, o Centro de Excelencia Tecnolóxica, Emprego e Coñecemento, unha iniciativa do Concello de Santiago de Compostela, é un novo organismo que aspira a converterse nunha gran rede formada por institucións públicas e privadas.

Nunha sociedade tan competitiva como a actual, as capacidades e habilidades do capital humano marcan a diferenza entre as empresas, porque as persoas e o seu talento son a clave para que calquera organización poida alcanzar os seus obxectivos.

Para que Santiago de Compostela se convierta en una ciudad de oportunidades e innovación que genere cada vez más y mejor empleo, esta debe ser capaz de atraer y gestionar el mejor capital humano.

VISITA O STAND VIRTUAL DE CEXTEC EN TALENTIA SUMMIT 2020

Cal é o propósito da Rede CEXTEC?

Xerar iniciativas comunitarias e valorar públicas e privadas relacionadas coa retención, xestión e retorno de talento.

Formar parte da rede permitirá o acceso a sesións de formación específicas, exposicións, presentacións de investigación e moitas outras actividades específicas.

Compostela, capital do talento

O exhaustivo estudo de CEXTEC sobre o talento e a súa xestión en empresas demostrou que a xestión do talento é un aspecto clave do éxito empresarial para elas.

A retención do talento e as ferramentas empregadas para atraer talento son factores moi importantes para a maioría das empresas que forman parte do estudo CEXTEC.

Isto leva a apostas moi claras e prioritarias por parte de CEXTEC:

  • Talento e empregabilidade.
  • Coñecemento e investigación.
  • Tecnoloxía e innovación.
CEXTEC promove o desenvolvemento e a investigación de proxectos relacionados co talento e a empregabilidade en Santiago de Compostela. Isto faino a través de varias liñas de traballo:
  • Crear unha rede de colaboración pública e privada que inclúa empresas, institucións e entidades comprometidas coa perspectiva de impulsar Compostela unha como cidade atractiva para o talento.
  • Captar, xerar e difundir coñecemento e propostas innovadoras sobre o emprego e a xestión do talento.
  • Impulsar proxectos que conecten o ámbito da investigación coas necesidades das empresas para favorecer medidas atracción, retención e recuperación do talento.
  • Formar e orientar ás persoas con talento para a mellora das súas competencias, así como o coñecemento e a inserción no mercado laboral.

A xestión do talento, informe a cargo de CEXTEC

É fundamental que as empresas e organizacións presentes no territorio estén enfocadas á xestión do talento. E é fundamental coñecer como o están xestionando a día de hoxe.

Para iso, CEXTEC realizou un exhaustivo estudo que arroxa luz sobre a xestión do talento nas empresas na actualidade e sobre os factores que teñen maior peso na súa contratación e retención.

Tanto se tes unha empresa como se estás interesado en saber que priorizan as empresas, é moi recomendable ler este informe sobre a xestión do talento das empresas que formaron parte do estudo CEXTEC.

Recoñecer o talento

Oito de cada dez empresas (79,5%) identifican a actitude e a motivación como os principais indicadores do talento. Outros atributos destacados son a capacidade de traballo (48,1%), a creatividade e a capacidade
para innovar (37,3%) e a experiencia laboral (35,1%).

Ferramentas na búsqueda do talento

Os contactos persoais e a promoción interna son as canles de recrutamento empregadas por maior número de empresas da área de Compostela (89,2% e 83,8%, respectivamente).

Destaca tamén o número das que utilizaron canles como as candidaturas espontáneas (78,9%), portal web de emprego (72,4%), centros de formación (70,8%), Redes Sociais (66,5%) e empresas de selección (60%).

Captación de talento

Nos perfís dos candidatos nas redes sociais as informacións que resultan de maior interese para os contratadores son as que describen a traxectoria profesional dos candidatos (81,3%) e as súas habilidades ou aptitudes
(72,4%).

O terceiro factor de atracción máis citado, as recomendacións de terceiros, fica a moita distancia porcentual dos dous principais (31,7%).

Retención de talento

O emprego dos diversos incentivos retributivos presentas notables diferenzas en función dos distintos sectores e tamaño das empresas.

Entre as prácticas máis habituais para mellorar a capacidade de retención do talento destacan as dirixidas a mellorar a conciliación traballo-familia (83,8%). Tamén o empoderamento do persoal (82,2%) e os incentivos retributivos por obxectivos ou proxectos (74,6%).

Os incrementos salariais e a remuneración variable son as medidas retributivas máis habituais para a retención do talento nas empresas da mostra.

Xa a moita distancia, outras medidas relativamente habituais son o complemento ata o 100% do salario en caso de baixa médica (43,2%) e o pago de transporte e restauración (42,2%).

Ademais, podes visitar o stand virtual que está dispoñible no Pavillón C de Talentia Summit e coñecer máis de preto esta nova organización.