Entrevista a Sonia Mulero , Directora da Fundación Banco Sabadell

Sonia Mulero Talentia

Compartir

“Talento temos todos, simplemente tes que descubrilo e saber como vas a utilizalo e explotalo para conseguir o teu propósito”

Sonia Mulero

Entrevistamos a Sonia Mulero, unha profesional experta na xestión de entidades sen ánimo de lucro, o talento e o emprendemento tecnolóxico. Durante anos, Sonia desenvolveu o seu labor en institucións como a Fundación INLEA e a Fundación CIDOB. Actualmente é Directora de Fundación Banco Sabadell. 

Especializada na orientación á xuventude emprendedora, startups e impulsar o talento nos ámbitos científico, educativo e cultural, Sonia Mulero comparte en Talentia Summit ‘19 o seu coñecemento e experiencia como unha das personalidades presentes no foro de apertura de conferencias estratéxicas.

Tivemos a oportunidade de falar con ela previamente para coñecer un pouco máis en profundidade a súa traxectoria profesional conectada co talento e como potencialo. 

En primeiro lugar, é un enorme pracer contar contigo en Talentia Summit ´19, Poderíasnos contar en que consiste o teu día a día á fronte da Fundación Banco Sabadell?

Sonia Mulero. – O meu día a día é representar á propia Fundación cando o Presidente considera, realizar visitas institucionais e coordinar o seguimento dos proxectos tanto de cultura como de talento que son os ámbitos nos que traballamos. 

Preparar co Presidente da Fundación o Plan de actuación  anual e os seus informes de seguimento para reportar aos órganos de goberno, e executar todas as colaboracións a nivel estratéxico e seguimento en canto a impacto, resultados e repercusión da comunicación de toda a nosa actividade. Tamén coordino e executo, xunto co equipo, todo o relacionado coas relacións externas, control de xestión e seguimento de toda a actividade que levamos a cabo desde a Fundación Banco Sabadell.

Que tipo de proxectos ou iniciativas promovedes?

Sonia Mulero. – Dende Fundación Banco Sabadell temos como obxectivo o fomento e a difusión das artes, o coñecemento científico e técnico, social e humanístico. Co-creamos, xunto con entidades de recoñecido prestixio, programas vinculados ao talento e á innovación, destacando a importancia do talento novo, con actividades de divulgación, formación e investigación.

Recibides centos de proxectos de novos talentos… Como se identifica o talento? Que factor consideras fundamental á hora de seleccionar un proxecto?

Sonia Mulero.- Para Banco Sabadell e a súa Fundación, o apoio ao talento é fundamental.  Desde a Fundación impulsamos o talento novo a través de bolsas, axudas á investigación e premios. Nos últimos 5 anos, habemos bolseiro a 1.074  mozos e premiado a outros 414. Os valores polos que se rexe a Fundación Banco Sabadell, que son, ademais, os que requirimos ás entidades coas que colaboramos: proximidade, excelencia e innovación.

Fomentamos a innovación entendida como a capacidade de ler o presente para avanzarse ao futuro, unha actitude exixible en todos os ámbitos. E sempre desde o non conformismo. Cada ano, outorgamos os Premios Fundación Banco Sabadell á Investigación Biomédica, ás Ciencias e Enxeñaría e á Investigación Económica, cos que recoñecemos a traxectoria de mozos investigadores que destacan pola súa capacidade de innovación. Hoxe, os Premios son considerados referentes no ámbito científico e económico, estes premios contan coa implicación a nivel de organización e xurado, con institucións e persoas de recoñecido prestixio nestes ámbitos de referencia.

Ademais, desde a fundación colaboramos con entidades que impulsan proxectos innovadores e apoian o talento a través da creatividade, a innovación disruptiva e o pensamento científico como IMAXINE CIRCULAR ECONOMY (Programa de innovación disruptiva no sector da Economía Circular), HEMAV FOUNDATION e CELERA (a única aceleradora de persoas que existe actualmente en España). Todos eles son proxectos nos que a Fundación se implica de maneira moi implícita co obxectivo de dar unha oportunidade a todos os mozos que estudan nas Universidades de España mediante a entrega de bolsas para os seus estudos.

Outro dos proxectos relevantes que impulsamos desde Fundación Banco Sabadell coordinado por Fundación Ship2B, en colaboración con Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, AFTERSHARE.TV e Fundación PWC, é  B-Value, programa de transformación dirixido a entidades sociais sen ánimo de lucro que queiran ir cara a modelos de profesionalización e sustentabilidade. É un programa no que capacitamos ao talento das devanditas organizacións, a través de acompañamento e formación. Parte deste acompañamento realízano profesionais de Banco Sabadell, como voluntarios, que co seu coñecemento e experiencia axudan a que as entidades constrúan modelos sustentables e sólidos organizativamente.

En todos os programas que participamos e creamos implicámonos con empatía, profesionalidade, eficacia, franqueza e sempre desde o non conformismo para xerar o máximo impacto na nosa sociedade.

Crees que a xestión e retención do talento é importante nas empresas?

Sonia Mulero. – O talento é fundamental nunha empresa, é o seu eixo e o seu motor.
As empresas deben ofrecer aos seus empregados programas específicos para motivalos e facer que traballen con ganas de crecer xunto á compañía. Estes programas deben conter formación, acompañamento ? un mentoring de calidade que guíe no desenvolvemento de carreira-, avaliacións continuadas do seu desenvolvemento dentro da organización. Encántame o concepto “aprendizaxe permanente” é algo que teño moi integrado en min e que as organizacións deberían incorporar “aprender a desaprender” para que cada unha das persoas que traballan na organización teña a súa importancia e impacto dentro da mesma. Permitir que ese talento novo que incorporas na túa organización che indique como mellorar acompañándoo no seu plan de carreira desde o liderado compartido e a experiencia da súa manager. A mocidade actual ten unha visión moito máis global, son moi competitivos, pero á vez son moi sociais, e coa vontade de levar a cabo cambios importantes.

Por iso, é fundamental traballar buscando o impacto social positivo e ofrecerlles os mecanismos necesarios para que sintan que están a achegar valor á actividade da súa organización e fóra da organización con programas de voluntariado corporativo que permita usar os seus coñecementos e experiencia cun fin social.

O non conformismo nas organizacións debería ser un dos obxectivos principais, é a antesala da innovación, da creatividade. A capacidade crítica fronte a cada un dos retos que se nos propoñan, sempre desde a construción e desde a prudencia, algo que os profesionais de futuro deben incorporar no seu día a día, como unha das bases do éxito. É dicir, problema-solución, vontade de aprender e emprender dentro da propia empresa.
As empresas -cada vez máis- deben ter vocación social, é unha demanda dos propios novos. Eles son os líderes de futuro que creceron nun contexto de crise e hai unha vontade de xerar impacto social moi grande por parte das xeracións que se incorporan actualmente ao mercado laboral. O cambio climático, as desigualdades, a exclusión son temas que actualmente preocupan á maioría de mozas que empezan a incorporarse ao mercado laboral ou emprenden.

“Todos deberiamos valorar as artes como o motor de cambio social, incorporalas de forma transversal no sistema educativo para fomentar a creatividade e o pensamiento crítico”

Sonia Mulero

Desde Talentia Summit, adquirimos un compromiso coa Axenda 2030 das Nacións Unidas e as súas ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable). Un deles é a Igualdade de xénero. Recentemente participaches no Women 360 Congress. Pensas que se están a dar os pasos oportunos de cara á igualdade de xénero nos postos de responsabilidade nas empresas?

Sonia Mulero. – A nivel empresarial descoñezo os datos, pero nos nosos programas de acompañamento do talento estamos a detectar un talento feminino que sobe moi forte, e penso que hai unha vontade social de cambio neste sentido e que debemos ser un pouco flexibles xa que moitas veces os cambios estruturais custan un pouco. Por sorte, hai un talento feminino que no futuro vai despuntar, e vai ser capaz de romper as estruturas que actualmente se resisten a un liderado compartido. Diso estou segurísima.

sonia mulero ok
Sonia Mulero

“O talento feminino está subindo moi forte e no futuro vai a despuntar máis, sendo capaz de romper estruturas que agora se resisten a ese liderado feminino. Diso estou segurísima”

Sonia Mulero

Educación de calidade, traballo decente e crecemento económico son outros dos ODS nos que incide Talentia Summit ´19… Que accións débense levar a cabo desde as institucións e empresas para camiñar cara a ese horizonte da Axenda 2030 no cumprimento dos ODS?

Sonia Mulero.- Os ODS nos que consideramos impacta directamente a actividade da Fundación Banco Sabadell son: 4.Educación de calidade e 17.Alianzas para conseguir os obxectivos.

Educación de calidade fomentando e difundindo as artes, a cultura científica, técnica, social e humanística. No ámbito do talento, apoiando a innovación e fomentado a excelencia na investigación e o coñecemento. A cultura forma parte da educación de calidade, todos deberiamos valorar a cultura e as artes como motor de cambio da nosa sociedade. A educación de calidade é fundamental para a sociedade, unha sociedade ben formada, é unha sociedade máis xusta, máis social, máis humana e por suposto de maior progreso.

Con respecto ao ODS 17, Alianzas para conseguir os obxectivos, executando a maioría da nosa actividade en colaboración coas entidades de referencia nos ámbitos que a nosa entidade ten establecida na súa misión. Debemos ser capaces de xerar alianzas de valor, cooperar e crear valor colectivo; é esta vontade de co-crear é o que realmente nos fai máis fortes.

Pensas que as novas xeracións xa están familiarizadas cos conceptos: innovación e talento…? Como os definirías ti?

Sonia Mulero. – As novas xeracións ao ter tanto acceso a información son menos conformistas- o non conformismo é a clave do fomento da innovación- e en parte é bo porque lles fai cuestionarse cousas que antes non nos cuestionabamos, isto á vez tamén é perverso, porque nalgúns casos xéralles máis frustración e dispersión.
Vivimos nunha sociedade, en xeral, hiperconectada: os nenos nacen cun móbil na man coma se dun apéndice do seu corpo se tratase e iso é algo que cambiará e está a cambiar a forma de relacionarse e traballar. Pero non debemos perder nunca o trato humano, a proximidade e a empatía, non debemos permitir, que a tecnoloxía siga xerando máis brecha, que nos separe aínda máis e nos faga máis individualistas xerando aínda máis desigualdades das que xa existen, procuremos crear con ela un mundo mellor. Débese vincular a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico ao avance social.

Respecto ao Talento, quero remarcar que talento temos todos, simplemente tes que descubrir cal é o que subxace en ti, saber como vas utilizalo e explotalo para conseguir o teu propósito, perseverar para logralo e pór paixón en todo o que fas para que goces do teu desenvolvemento persoal na túa carreira profesional. Por tanto, trátase de ensinar a todos os mozos a descubrirse a coñecerse, a traballar as súas capacidades, para desenvolver o seu propio valor diferencial como profesional e a nivel persoal.
É fundamental potenciar e reforzar nos mozos a autoestima: ensinarlles a non conformarse, non crer todo o que ven, o que len e o que ouven, teñen a oportunidade de descubrir que lles apaixona e dedicarse a iso, é a maneira máis bonita de desenvolverse profesionalmente nunha organización ou emprendendo un proxecto propio.

A tecnoloxía está a impulsar o noso futuro. Como pensas que se relaciona o talento coa transformación dixital?

Sonia Mulero. – A tecnoloxía é unha canle facilitador para poder desenvolver múltiples proxectos, conectarche con calquera parte do mundo, organizarse por equipos… Pero a mera tecnoloxía non produce transformación dixital.
Debemos entender que o talento necesita persoas impulsoras dentro das organizacións, capaces de potenciar a innovación, o traballo en equipo, a formación e o traballo colaborativo con outras empresas.

Como foi a túa relación profesional coa transformación dixital?

Sonia Mulero.- Entendo a transformación dixital como un proceso que orienta á estratexia e que promove a reinvención, así que para a miña é fundamental no meu crecemento profesional. Me reinvento, esíxome e por suposto xero o meu traballo desde a orientación estratéxica.

“Os plans de futuro de Fundación Banc Sabadell son seguir traballando con empatía, profesionalidade, eficacia, franqueza e sempre dende o non conformismo para xerar o máximo impacto na nosa sociedade“

Sonia Mulero

Cales son os vosos plans de futuro para os próximos anos? 

Sonia Mulero.- Como dixen anteriormente seguir traballando con empatía, profesionalidade, eficacia, franqueza e sempre desde o non conformismo para xerar o máximo impacto na nosa sociedade. Levando o non conformismo cara á creación de proxectos de cada vez maior impacto en colaboración coas entidades coas que traballamos e coas persoas que formamos parte do Grupo Banco Sabadell.