FINSA en búsqueda do talento: Entrevista

Compartir

FINSA é unha empresa madeireira con sede central en Santiago de Compostela. Un referente industrial compostelán con decenas de anos de traxectoria. Esta empresa estivo presente en todas as edicións de Talentia Summit e esta edición non podían faltar. Conversamos con eles.

Finsa Talentia Summit
Patricia Martínez, Alejandro Robles y Gisela Mato

Unha descrición en poucas palabras. Quen sodes e que facedes en FINSA?

Traballamos na área de Persoal: facilitando, dinamizando e acompañando a traxectoria das persoas en FINSA. Somos Alejandro, Patricia e Gisela, formamos parte do equipo. Se vos achegades á nosa caseta de Talentia Summit, teremos oportunidade de coñecernos máis.

Como definiriades o talento?

Entendemos o talento non só como unha cuestión de aptitude ou de capacidade para o desempeño dunha actividade. Cremos que necesita da actitude da propia persoa e das da súa contorna para potencialo e desenvolvelo. Desde o noso departamento, traballamos para visibilizar e acompañar no desenvolvemento desas calidades e capacidades diferentes, para que cada persoa ocupe o posto na organización desde o que poida realizar a mellor contribución posible.

Que cambios producíronse nos últimos anos na vosa área?

En FINSA conviven diferentes xeracións de profesionais o que implica que nos teñamos que adaptar ás súas necesidades e mesmo anticiparnos a elas. O ser accesibles, estar presentes na súa realidade, entender a súa función, compartir a súa día a día, falar con naturalidade do que lles preocupa, o que nos sintan próximos, foi clave no enfoque da área dentro da organización.

De face á contratación de profesionais, hai algunha característica indispensable para acceder a un posto de traballo en FINSA? Que valorades máis nun perfil profesional ?

Sobre todo buscamos persoas que teñan curiosidade, que se traduce en ganas de aprender e de adaptarse. Interésanos unha actitude de desenvolvemento e de mellora continua, de achegar algo diferente, así como o desexo e a capacidade de traballar en equipo. 

Hai casos no voso persoal de persoal que leve traballando convosco toda a súa carreira profesional?

Hai moitas persoas que empezan e finalizan a súa vida profesional en FINSA ou que acumulan unha parte importante da súa carreira profesional aquí. As persoas teñen aquí a posibilidade de desenvolver diferentes traxectorias, coñecer novas realidades, asumir retos, aprender e desenvolver un oficio. 

Que medidas tomastes na empresa para acompañar esta situación de Covid-19?

En primeiro lugar, realizamos un traballo en equipo para adaptar os centros de traballo, desde un punto de vista sanitario (protocolos e medidas preventivas para previr o contaxio) e desde un punto de vista técnico (análise de postos, medios tecnolóxicos dispoñibles, reorganización, teletrabajo, etc.).

Tamén tratamos de xestionar o impacto da nosa actividade (ou falta de actividade) nos momentos de confinamento, balanceando cargas de traballo a nivel interno e dando apoio aos demais membros da cadea (provedores, clientes, etc.). 

Estaba a empresa preparada para o teletrabajo repentino? Cales foron as últimas novidades para implementar o teletrabajo en FINSA?

A verdade é que gran parte do persoal técnico e comercial estaba xa preparado para traballar en mobilidade. Son funcións que tiñan a posibilidade de teletrabajar de forma inmediata, víñano facendo con certa normalidade, contando con medios técnicos para iso que lle permitían non perder a conexión e soporte a outras áreas e fábricas.

Para o resto da empresa, definimos protocolos e aplicado medidas organizativas para garantir a seguridade no posto de traballo (revisión de horarios, non coincidencia de quendas, distancia de seguridade, adaptación de postos de traballo). Creáronse para iso equipos que acompañan e fan seguimento periódico da situación e nos que participan persoas de prevención, servizos médicos, representación social , entre outros.

Xa participastes en anteriores edicións de Talentia. Como foi a experiencia desde o punto de vista da empresa?

Este é o noso terceiro ano en Talentia Summit e o certo é que a experiencia de estar de ti a ti coas candidatas e candidatos sempre é moi produtiva e enriquecedora. Aproveitamos estas ocasións para que poidan preguntarnos e conversar, tanto connosco como con persoas doutras áreas, sobre as posibilidades de emprego e sobre calquera outra cuestión que lles poida interesar.

Por último, que esperades desta nova edición Talentia Summit 100% virtual?

Como os anteriores anos, ter a oportunidade de interactuar con persoas interesadas en FINSA e que poidan coñecernos mellor como empresa. Este ano ademais, teremos a oportunidade de valorar esta nova modalidade virtual, que parece pode quedar como alternativa ao formato de feira presencial. Esperamos non perder ese contacto directo coas persoas que o formato tradicional achegábanos. Desexamos que esta edición de Talentia sexa tan exitosa como as anteriores.