Isaac Cantalejo, IBM: “Hai que atraer o talento, pero tamén hai que retelo”

Isaac Cantalejo, IBM

Compartir

Isaac Cantalejo é socio responsable da área de Talento e Transformación en IBM GLOBAL BUSINESS. Nesa unidade de consultoría adícanse a todo o que ten que ver coa transformación da función de recursos humanos (consultoría, tecnoloxía e externalización) e por outra banda realizan consultoría dirixida á organización, xestión do cambio, procesos e transformación dixital.

Ao longo de 25 anos, Isaac Cantalejo traballou na xestión de persoas. Esta cambiou co tempo e as etapas foron bastante diferenciadas, sendo evidente que cada vez se tende máis cara ás formas tácticas e individualizadas baseadas no coñecemento das persoas.

O obxectivo é lograr un cambio de paradigma para estar máis preto do negocio e das necesidades deste, facendo unha ligazón coas persoas.

Isaac Cantalejo, IBM, na entrevista para Talentia Summit

Non todo é ter tecnoloxía, tamén hai que saber empregala

Ao mencionar o termo solucionismo tecnolóxico, Isaac Cantalejo considera que non todas as solucións tecnolóxicas son válidas para calquera problema, porque en moitos casos faltan elementos organizativos e adaptación.

Comprar tecnoloxía é doado. Implantar, adoptar e sacarlle todo o mollo á tecnoloxía é o difícil.

Isaac Cantalejo, IBM

Hai que atraer o talento, pero tamén hai que retelo


Cando falamos con Isaac Cantalejo sobre os novos ambientes de traballo, el cre que o modelo de traballo híbrido chegou para quedar. A pandemia tivo moitos efectos transformadores que inclúen tamén as políticas de xestión de persoas. E isto, nas súas palabras, é evidente cando do talento se trata: “Na actualidade hai expectativas de traballar dunha forma distinta que abre o espazo de talento. Isto é un reto para as funcións de recursos humanos. Hai que atraer o talento, pero tamén hai que retelo”.

Por esta razón, en IBM, un candidato é entrevistado por varias persoas e departamentos, para que a decisión sexa tomada de forma conxunta tras poñer en común as impresións.

Identificar o talento é un labor distinto en función do posto que queren cubrir. Para un traballo no que se require experiencia, hai que fixarse na traxectoria profesional, os logros e o valor diferencial. No caso de talento junior ou persoas que se incorporan ao mercado laboral, búscase máis a proactividade, o compromiso ou a capacidade de aprendizaxe.

Hai talentos cos que se nace, pero é certo que tamén xogan un papel principal a ambición, a paixón, o compromiso e o traballo. Por todo iso, para Isaac Cantalejo non hai nada máis crítico que o talento.