Cortizo recrutando talento

Compartir

Cortizo é unha das empresas que ten ofertas de traballo en Talentia Summit.

Bárbara Sanmartín é psicóloga, con formación en Psicoloxía das Organizacións e en Mediación. Dedícase á selección de persoal e employer branding en Cortizo, unha das empresas máis relevantes de Galicia.

Bárbara é unha defensora da idea de que as persoas sempre poden decidir que impacto queren provocar na súa contorna inmediata e no seu benestar, achegándose así aos seus obxectivos persoais ou profesionais.

Por esta razón conversamos con ela sobre o talento e como identificalo ao facer selección de persoal.

Visita aquí o stand virtual de Cortizo e as ofertas de traballo.

Barbara-Sanmartin-Cortizo-Talento-Empresa

Cortizo é unha compañía líder en España en canto a solucións de aluminio e PVC. Que tipos de traballo ofrecedes actualmente?

Así é, Cortizo é unha referencia no seu sector cunha marcada necesidade de persoal con formación técnica específica que, habitualmente, atópase nas formacións profesionais, enxeñarías ou enxeñarías e arquitectura técnicas.

Iso é así por atoparse nun mercado esixente de coñecemento técnico e específico, por exemplo a fabricación, loxística, instalación ou venda dos seus produtos.

De igual forma, ao ser internacionalizada, necesita persoal que conte co coñecemento alto dalgún idioma estranxeiro ? sobre todo inglés ou francés.

Que consideras que non debe faltar nun profesional de Cortizo?

En todos os procesos de selección, de maneira xeral, Cortizo busca persoas con ganas de aprender e desenvolverse internamente na empresa, que sexan atrevidas para afrontar novos retos e tamén que dispoñan de boas habilidades comunicativas.

Está claro que, despois, cada posto require do seu ocupante as competencias e características conductuales propias, pero de forma xeral, pódese dicir que esas son as actitudes máis buscadas.

A nova normalidade supuxo un cambio radical na nosa forma de entender o mundo. Como vos adaptastes en Cortizo?

A pandemia, en realidade, afectou o ritmo de produción principalmente durante as medidas máis duras que se tomaron no segundo trimestre. Afortunadamente, desde que nos atopamos na ?nova normalidade? púidose recuperar todo. Tanto o ritmo de produción debido á recuperación dos pedidos dos clientes como os procesos de selección que se tiveron que paralizar.

As medidas que se tomaron foron todas relacionadas co incremento da seguridade no traballo. Así, Cortizo puxo a disposición de todas as persoas da empresa os materiais necesarios como máscaras ou xel hidroalcohólico.

Ademais, instaláronse biombos de separación nos postos cuxas distancias mínimas eran inferiores a 2 metros. Tamén se proporcionaron cursos de formación de prevención ao contaxio, ademais de controlar a temperatura na entrada e saída dos edificios.

Así mesmo, o Servizo de Prevención Propio desenvolveu unha serie de procedementos de comunicación interna e control dos casos positivos que mantén baixo control calquera caso que xurda na empresa.

Están a facer moi bo traballo. En realidade, é unha empresa que ten a sorte de contar con instalacións amplas. Estas permiten certo confort no traballo, podendo manter as distancias entre compañeiros case en todos os departamentos.

Como foi en Cortizo o cambio coa chegada xeneralizada do teletrabajo?

Cortizo adoptou algunhas medidas de teletrabajo, sobre todo cos contactos estreitos ou sospeitosos. Non se adoptou o teletrabajo como unha forma xeneralizada de solución a todos os problemas do Covid.

Hai moita interacción entre os postos de oficina e os postos de fábrica, co cal o teletrabajo podía dificultar máis que facilitar a adaptación. Non pareceu unha boa idea a de enviar a todas as persoas ás súas casas para teletrabajar sen ningún tipo de regulación ou atención en canto aos recursos que se necesitarían da noite a mañá.

A medida de teletrabajo é unha alternativa á implantación de medidas de seguridade nas oficinas.

Como xa comentado, aquí a seguridade se implementó desde o principio, garantindo a seguridade nas súas instalacións, non sendo necesario trasladar a oficina ás casas dos seus traballadores e traballadoras.

Cortizo xa participou en anteriores edicións de Talentia Summit. Como foi a experiencia desde o punto de vista da empresa?

Cortizo está inmersa en diversos proxectos sempre, pero podo destacar un que a nivel laboral dará bastantes froitos que é a construción do Campus Tecnolóxico.

A idea do campus é reunir todos os recursos e profesionais para o estudo, investigación, enxeñarías e arquitectura de grandes desenvolvementos e fachadas de grandes edificios.

Contará cun amplo equipo de I+D e de enxeñaría en fachadas para atender aos novos proxectos en todo o mundo, co cal, serán necesarios moitos profesionais do sector con dominio de idiomas.

A participación en Talentia é moi interesante en primeiro lugar porque permite o achegamento directo cos profesionais que estean interesados. E tamén, por deixarnos coñecer como empresa porque moitas veces as persoas saben a que se dedica comercialmente Cortizo, pero non os postos ou as necesidades de profesionais que temos.

É unha importante fonte de currículos para o noso departamento.

Por último, que esperades desta nova edición Talentia Summit 100% virtual?

Nesta edición non esperamos menos que as anteriores, estades moi organizados e planificouse todo con tempo suficiente para as empresas. Estou convencida de que será un método de achegar empresas e persoas moi eficaz ademais de cómodo para ambas as partes.

Visita aquí o stand virtual de Cortizo e as ofertas de traballo en Talentia Summit.