Beneficios da intelixencia artificial no traballo

beneficios de la inteligencia artificial en el trabajo
beneficios de la inteligencia artificial en el trabajo

Compartir

A intelixencia artificial ha irrompido no mundo laboral de forma repentina. E aínda que en moitos casos véxase como unha ameaza, o certo é que está a transformar a forma en que traballamos e en consecuencia as oportunidades e beneficios da intelixencia artificial no traballo non deixan de expandirse.

Perderei o meu traballo pola intelixencia artificial? Le aquí a última publicación na que analizamos o tema

Na actualidade, a IA xa non é só unha ferramenta poderosa para automatizar tarefas rutineiras, senón que tamén está a revolucionar a toma de decisións, a produtividade e a eficiencia nunha ampla gama de sectores.

Neste artigo, pretendemos explorar as numerosas formas en que a intelixencia artificial está a mellorar o ámbito laboral e xerando un cambio de paradigma.

Maior eficiencia

A IA pode acelerar procesos, o que permite aos empregados concentrarse en tarefas máis creativas e estratéxicas. Proba diso é a minería de datos. Como apunta Marcus du Sautoy no seu libro “Programados para crear. Como está a aprender a escribir, pintar e pensar a intelixencia artificial”, os algoritmos de minería de datos son cada vez máis útiles para as empresas. Un algoritmo pode tomar remesas inxentes de información comercial e converter follas de cálculo ilexibles en historias escritas nun idioma que os empregados da compañía poidan entender.

Colaboración home-máquina

A intelixencia artificial pode complementar as habilidades humanas, mellorando a toma de decisións e resolvendo problemas complexos, converténdose nunha potente aliada. Este é outro dos grandes beneficios da intelixencia artificial no traballo.

Creación de emprego

A medida que a tecnoloxía avanza, tamén se crean novos traballos relacionados coa IA, como enxeñeiros de datos, científicos de datos e especialistas en ética da intelixencia artificial, porque desde sempre, o mundo e as oportunidades laborais non deixaron de cambiar.

beneficios de la inteligencia artificial en el trabajo
Beneficios da intelixencia artificial nol traballo

Mellora na calidade de vida

Coa automatización de tarefas aburridas, os traballadores poden gozar dunha maior calidade de vida e un equilibrio entre traballo e vida persoal.

Outra cuestión ben distinta é ata que punto estamos preparados para aceptar a chegada da IA. Neste artigo indágase nos cambios fundamentais que o mundo enteiro deberá superar na próxima década para desenvolver verdadeiramente o potencial da IA e mellorar a vida laboral e a produtividade.

Automatización na atención ao cliente

Os chatbots e sistemas de atención ao cliente baseados na IA poden responder a consultas e resolver problemas de maneira eficiente as 24 horas do día, os 7 días da semana. Isto mellora a satisfacción do cliente e reduce a carga de traballo dos empregados en tarefas de soporte.

Toma de decisións máis intelixentes

Como xa comentamos, a intelixencia artificial pode analizar grandes cantidades de datos en tempo real e proporcionar información valiosa para a toma de decisións. Isto permite ás empresas tomar decisións máis fundamentadas e, en última instancia, mellorar a súa competitividade no mercado. A IA utilízase amplamente en márketing e vendas para personalizar a experiencia do cliente. Pode analizar os comportamentos dos consumidores e ofrecer recomendacións específicas, o que aumenta a satisfacción do cliente e as taxas de conversión.

A nosa adaptabilidade e capacidade de aprendizaxe serán vitais para prosperar nesta era dixital. Xa sexa automatizando tarefas repetitivas ou axudándonos a tomar decisións mellores, os beneficios da intelixencia artificial no traballo son múltiples e esta pode ser un valioso aliado que traballe ao noso favor. Evolucionar en paralelo coa tecnoloxía, aproveitándoa no noso beneficio é a mellor forma de enfrontar os retos que nos expón a chegada da intelixencia artificial.