Teletraballo… vantaxes e como combater os seus inconvenientes

Compartir

Desde hai tres lustros, numerosos postos de traballo comezáronse desenvolver desde o fogar, habilitando ao traballador unha serie de medios para poder desenvolver a súa tarefa con normalidade e efectividade: material de oficina, conexión a Internet, dispositivos móbiles de contacto (computador, móbil, tablet…) e un espazo de traballo cómodo e adaptado.

Debido á situación actual tan excepcional que nos tocou vivir, está a empezar a se establecer o teletraballo nas administracións públicas, as grandes empresas privadas e tamén en pemes, microempresas e traballadores autónomos. É dicir, nos diferentes formatos de empresas e diversos tipos de profesionais, xa se está instalado este estilo de vida para efectuar a súa xornada profesional e laboral. Para unha maior eficacia e eficiencia, a continuación presentamos as vantaxes do teletraballo pero tamén, como combater os seus inconvenientes.

Vantaxes do teletraballo ou tamén traballo desde casa

 • Maior facilidade para conciliar: o feito de traballar desde o domicilio, reduce os tempos de desprazamento entre fogar e posto de traballo, así como tamén en moitas ocasións, o corte de comida, que se pode realizar na túa propia casa. Isto permite poder gozar máis tempo coa túa unidade familiar e/ou amigos.
 • Aforro de tempo e máis flexibilidade: Derivada da vantaxe anterior, imaxina os tempos de desprazamento en coche, bus, metro, a pé… nas grandes cidades. En moitas ocasións dependemos de horarios do transporte público, os tempos de espera, o tráfico… Todos estes contratempos que non podemos controlar, evítanse. Este aforro de tempo pódese investir en pasar tempo coa familia, lecer, formación…
 • Aforro económico: Gastamos menos diñeiro nos desprazamentos, en comer fóra… E a empresa á súa vez, tamén ten unhas instalacións máis eficientes con menor consumo eléctrico e desgaste de materiais e inmobilizado.
 • Redución da contaminación: Dado que non se concentran nas oficinas tantos traballadores, redúcense os desprazamentos, contamínase menos nos propios centros de traballo. Trátase dun beneficio persoal e social.
 • Redución do absentismo laboral: Ao establecerse unhas tarefas e resultados marcados por un prazo e obxectivo de tempo, os traballadores xestionan o seu tempo para optimizar e conseguir os resultados. Eliminamos os accidentes “in itineri” e as baixas evitables.
 • Somos máis produtivos: Dado que dispomos da xestión do noso tempo e espazo, adaptado ás nosas necesidades e forma de traballar. Os traballadores reaccionan ante esta posibilidade en volcar todas as súas enerxías en realizar o seu traballo de forma efectiva.
 • Menor carga de tensión: Ao non estar atados a horarios de medios de transporte, ir correndo ao traballo e tamén ao ximnasio, a comer a fume de carozo… Redúcese o abafo e por tanto os traballadores están máis relaxados.
 • Redúcense os conflitos nas empresas: Entre traballadores poden xurdir diferenzas, rozamentos e malentendidos motivados polo quefacer diario. O feito de que cada un traballe desde o seu fogar, reduce as posibilidades de xurdir estes problemas.

Como combater as desvantaxes e problemas de traballar desde casa

Á súa vez, existen contratempos e desvantaxes que á súa vez son bastante fáciles de resolver, seguindo esta serie de consellos.

 • Falta de sentimento de pertenza á túa compañía: O feito de estar a traballar desde o domicilio, pode provocar que o traballador ou ben os seus superiores, sintan falta de relación entre os directivos e os seus traballadores e tamén entre compañeiros. Isto liquídase planificando reunións telemáticas vía videoconferencia, así como pactando reunións, entrevistas e citas periódicas para analizar o estado da compañía.
 • O ambiente laboral desaparece: xa non está presente o ambiente de traballo ao reunirse os compañeiros na oficina, o momento café e outras rutinas habituais. Por iso, é importante crear un espazo de traballo para que se poida desenvolver un ambiente de traballo no fogar. Realizar as pausas e cortes pertinentes e tamén establecer contacto periódico cos teus compañeiros para non perder ese ambiente.
 • Como controla o directivo ou superior aos seus empregados?: É importante pactar unha serie de mecanismos de control e seguimento do traballo dos empregados. A pesar de que cada vez máis as tarefas e funcións dun traballador réxense polos resultados en base a obxectivos, hai traballos máis cualitativos que cuantificativos polo que, é importante delimitar unha serie de tarefas a desenvolver e obxectivos a cumprir para poder avaliar con eficiencia ao traballador.
 • Medo ao illamento do traballador: A pesar da liberdade de traballar desde o teu fogar, é frecuente que o empregado se chegue a sentir só e falto de comunicación e relación cos seus compañeiros. Por iso, é fundamental manter o contacto con todos os compañeiros.
 • Cambio de cultura e organización empresarial: É evidente que implementar o teletrabajo nunha empresa que de forma tradicional realizaba as súas funcións nas súas sedes e oficinas, require dun proceso de conversión amoldado ás características de cada organización.
 • Os traballadores son menos produtivos?: Quizais a falta de presión en certos aspectos de sentir aos seus xefes ou superiores realizando o seguimento do seu traballo pode facer pensar que os traballadores son menos produtivos. A solución é sinxela: establecer reunións de seguimento nas que se confirmen os avances e avalíense os resultados. De forma analítica, podemos coñecer a produtividade.
 • A importancia de diferenciar espazo de traballo e fogar: É importante que tanto o traballador como o seu núcleo familiar, establezan horarios e rutinas que se adapten tanto a traballo como vida íntima para evitar malentendidos, tensións e problemas no fogar que afecten á vida persoal e profesional.
 • A confidencialidade: É importante establecer programas e sistemas de ciberseguridad que eviten o gran risco de que toda a información estea en perigo.
 • Investimento e formación inicial por parte da empresa: a empresa debe facilitar dispositivos, conectividad e cursos de formación. É un investimento inicial que se recuperará a curto-medio prazo.

Esperamos que estes consellos sirvan para que aqueles que estades teletraballando, ou aqueles que queirades teletraballar ou comecedes a facelo, poidades establecer unha guía de actuación para facilitar o voso día a día na xornada laboral.